Tarayıcınız çerçeveleri desteklemiyor.

Çevre ve Ekosistem

Çevresel Beyan

Fairmont Hotels & Resorts, çevresel açıdan sürdürülebilir işletme uygulamalarını benimser ve faaliyetlerimizi daha yeşil hale getirmek için yeni yollar aramaya devam eder. Fairmont Hotels & Resorts, dünyanın en çeşitli ve güzel konumlarından bazılarında yer alır ve şirket, faaliyet göstermekte olduğumuz yer ve topluluklar ile devam edecek bağlar üzerine kurulmuştur. Önde gelen bir seyahat sağlayıcısı olan Fairmont, kazançlı olabilmek için destinasyonun sağlıklı olmasına ihtiyaç duyar ve misafirlerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın çalıştığı, yaşadığı ve eğlendiği yerleri korumaya kendini adamıştır. Fairmont, işletmenin çevre üzerindeki etkisinin tamamen bilincindedir ve karbon salınımımızı salınımımızı ve küresel ısınma üzerindeki etkimizi azaltmak için proaktif adımlar atmaya devam etmekteyiz. Uygulamalarımız:

  • Çevre Konusu
  • Farkındalığı artırarak ve tüm departman faaliyetlerine sürdürülebilirliği dahil ederek ve şirketin çeşitli sürdürülebilirlik programlarının uygulanmasını sağlayarak Sürdürülebilirlik Ortaklığı Programı'nı uygulamakla sorumlu tesis seviyesinde hizmet veren "Sürdürülebilirlik Ekipleri"
  • Tesislerimizde kullanılan enerji ve su ile üretilen atık miktarını resmi programlar aracılığıyla azaltmak
    • Çevresel performansımızı izlemek, kaydetmek, değerlendirmek ve bu alanda hedefler koymak
  • Çevresel hedeflerimize ulaşmak için paydaşlara gerekli eğitim ve kaynakları/materyalleri sağlamak
  • Çevresel taahhütlerimizi önemli işletme kararlarımıza dahil etmek

Fairmont, konaklama sektörü içerisinde her zaman çevresel aktivizmin önde gelen isimleri arasında yer almıştır ve gezegenimizi etkileyen konularda lider bir duruş sergilemesiyle bilinmektedir. Küresel ısınmanın dünyamız için ciddi bir tehlike arz ettiğine inanmaktayız; bu nedenle çevresel programımız çerçevesinde bu sorunla ilgilenmeye kendimizi adadık.

Fairmont Çevre Politikası

© Copyright 2018 AccorHotels. Tüm hakları saklıdır.