Tarayıcınız çerçeveleri desteklemiyor.

Enerji ve CO2

Fairmont Hotels & Resorts, çevresel açıdan sürdürülebilir işletme uygulamalarını benimser ve faaliyetlerimizi daha yeşil hale getirmek için yeni yollar aramaya devam eder. 2008 yılının ocak ayında, karbon ayak izimizi hesaplamak ve güçlü bir GHG emisyon azaltma hedefi belirleyerek dünya çapındaki tüm Fairmont tesislerinde sera gazı ("GHG") emisyonlarımızı önemli derecede düşürmek amacıyla iklim değişikliği konusu ele alma taahhüdümüzün kapsamını genişlettik.

Çevreyle ilgili taahhüdümüzü güçlendirmeye devam etmek ve iklim değişikliği konusunu ele almak amacıyla, her Fairmont tesisine GHG emisyonlarını izlemek, ölçmek ve raporlamak için gereken araçları temin eden Enerji ve Karbon Yönetimi Programını geliştirdik.

Program, Fairmont tesisleri ve çalışanlarına GHG yayan etkinliklerle ilgili bilgilerin tutarlı ve ölçülebilir bir temelde izlenmesi ve gözlemlenmesine olanak tanıyan bir çerçeve sunmaktadır. Bu bilgiler hem küresel düzeyde hem de tesis düzeyinde program ilerlemesine yönelik raporlamaya kılavuzluk etmeleri için kullanılacaktır.

Fairmont'un faaliyet alanlarını genişletmesi ve portföyümüze yeni oteller eklemesi ile birlikte, tüm tesislerin Enerji ve Karbon Yönetimi programımıza katılmasını sağlıyoruz.

© Copyright 2018 AccorHotels. Tüm hakları saklıdır.