Çevre Dostu Oteller:
Fairmont Vaadi

Çevresel Misyonumuz

25 yılı aşkın zamandır, Fairmont çevre dostu oteller arasında bir çevresel liderdir. Emisyon azaltımı hedeflerine ulaşan ilk lüks otel markalarından biri olarak, Accor’un geliştirdiği sürdürülebilirlik inisiyatiflerini kucaklıyoruz. Gezegenimizin uzun vadeli koruyuculuğunu üstlenerek özgün deneyimleri güçlendirmenin ve topluluklarımız içinde zengin bir kültürel alış verişi desteklememin ayrıcalığımız olduğuna inanırız. Çatı katı arı otellerinden, yenilikçi su azaltımı tekniklerine kadar, Kuzey Amerika otel sektöründe en kapsamlı çevre dostu programlardan birine sahip olarak tanınmaktan gurur duyuyoruz.

Vizyonumuz: Gezegenimize özen göstermek

Accor’un çevre ve sosyal sorumluluk programını desteklemekten bunun katılımcısı olmaktan gurur duyuyoruz. Otellerimizin gezegenimiz üzerindeki etkisini en aza indirmek için misafirlerimiz, otel çalışanlarımız, ortaklarımız ve otel geliştiricileri dahil herkesi ölçülebilir tedbirler almaya davet ediyoruz. Yeniden ormanlandırma, su muhafazası, enerji tasarrufu ve yiyecek atığı azaltımı konukseverlik DNA’mızın ayrılmaz parçalarıdır. Geleceğe baktığımızda, otellerimiz, topluluklarımızın her birinde uzun dönemli sürdürülebilirliği ve koruyuculuğu desteklemeye devam etmeye söz veriyor.

Altı Kaidemiz: Proaktif Uygulamalar

Dünyamıza özen göstermek hafife aldığımız bir şey değil. Ve, sadece ışıkları kapatmak veya organik bahçeler yapmaktan, ki bunlar da önemli, daha fazlası olduğunun farkındayız. Fairmont Hotels & Resorts sürdürülebilirlik programlarımızı sürdürmek için altı kaideye öncelik vermektedir:

 • Misafirlerimiz
 • Çalışanlarımız
 • İş Ortaklarımız
 • Topluluklarımız
 • Binalarımız
 • Yiyeceklerimiz

Çevre dostu konukseverlik uygulamalarının dünyanın en çeşitli ve tablo gibi korumlarının, toprağa en çok bağlı olduğumuz yerlerin koruyucusu olma misyonumuzu gerçekleştirmeye yardımcı oluyor.

Toprak ana üzerindeki etkimizi daha da iyileştirmek için sürekli olarak çaba göstermeye söz veriyoruz.

Rolümüz: Gezegenimizin Koruyucusu Olmak

Yerel ekosistemlerimizin koruyucusu olarak görevimizin hayati önemi olduğuna inanırız. Misafirlerimiz ve meslektaşlarımız gelecek kuşaklar için korumak amacıyla çaba harcadığımız konumlarda çalışıyor ve eğleniyor. Ekosistemler hassas bir koruma ve kamusal kullanım dengesi gerektirir. Ekosistemlerimizi korumak ve esirgemek için otellerimiz üç anahtar inisiyatifi destekler:

 • Sürdürülebilir tasarım ve yapı
 • Biyolojik çeşitliliği desteklemek
 • Satın alma sürecimize sürdürülebilir tedariği entegre etmek

Bu proaktif adımlar karbon ayak izimizi, enerji tüketimimizi ve atık yaratımını azaltma çabalarımızda görülebilmektedir

Tüm Fairmont tarafından yönetilen golf sahaları Audubon International Cooperative Sanctuaries’e üyedir ve onların koruma ilkelerini takip etmektedir. Efsanevi golf sahalarımız en görünür ekosistemlerimiz olsa da, verdiğimiz tüm iş kararlarının çevresel aktivizm çabalarımıza katkıda bulunduğuna inanırız.

Hedeflerimiz: Azaltma, Yeniden Kullanma, Geri Dönüştürme ve Yeniden Yaratım

Gezegenimize özen göstermek çevremizin proaktif koruyucusu olmak demektir. Fairmont Hotels & Resorts iklim değişikliğinin hepimizin sorumluluğu olan küresel bir sorun olduğunu kabul etmektedir. Dört çevresel önceliğe bağlıyız:

 • Enerji tüketimimizi azaltmak
 • Su tüketimimizi azaltmak
 • Ürettiğimiz atık miktarını azaltmak
 • Sera gazı emisyonlarımızı azaltmak

İş arkadaşlarımız, yerel ve küresel ölçekte sera gazı (GHG) emisyonlarının etkisini azaltma ve hafifletmeye yönelik sürdürülebilir uygulamaları kucaklamaktadır. Her bir otel GHG emisyonlarını takip etmekte, ölçmekte ve raporlamaktadır. Bu teknolojiyi kucaklama ve kökleşmiş davranışları aktif olarak değiştirme çabalarımızın bir nedenidir. Çalışmalarımız katı atık sahalarında son bulan atıkları azaltma, geri dönüşüm ve kullanılmış yemek yağlarının ve katı yağların biyodizele dönüştürülmek üzere bağışlanması ve satılması üzerine yoğunlaşmaktadır. Hep birlikte, her eylem gelecek kuşaklar için daha sağlıklı bir çevreye katkıda bulunmaktadır.

Vaadimiz: Söz değil Eylem

Sürdürülebilirlik en az unutulmaz deneyimler ve sıcak bir karşılama kadar Fairmont otellerinin bir parçasıdır. Küresel yurttaş olarak başarımız otel meslektaşlarımızın aktif katılımından kaynaklanıyor. Golf sahası yöneticilerimiz “Yeşil Sahalarımızı Yeşillendirmek” programı aracılığı ile sahalarımızdaki süregiden geliştirmelerle gezegenimize hizmet ediyor. Misafirlerimiz su ve enerji tasarrufu ile aktif olarak çabalarımıza destek oluyor. Havluları yeniden kullanabilir veya yerel koruma projelerine katılabilirler. BMW gibi vizyonumuzu ve ideallerimizi paylaşan ortaklar seçiyoruz. Ve yerel topluluklarımızla işbirliği içinde, çevreyi temizleme günleri, yiyecek bağışları ve organik bahçecilik çalışmalarında gönüllü olarak çalışıyoruz.

Yeri gelmişken, küresel olarak kurduğumuz arı otellerini de unutmayalım. Bal arısına yardım etmek bizim için en tatlı ödül.

Arı Sürdürülebilirliği Üzerinde Çalışmak

Ortaklarımızla birlikte çalışarak çevresel ayak izimizi karşılıklı olarak azaltmak için yeni yollar geliştiriyoruz. Ortaklarımızı sürdürülebilirlik çabalarımıza dahil ederek, tedarik zincirimiz boyunca çevresel standartları yükseltiyoruz. Fairmont ve AccorHotels kapsayıcı sürdürülebilir konukseverlik çözümleri bulmak için öncülük etmeye devam edecektir.

Topluluklarımız

Fairmont, benzer düşüncelere sahip kuruluşlarla, kapsayıcı, sürdürülebilir konukseverlik çözümleri bulmak üzere işbirliği yapmaktan gurur duyuyor. En görünürlerinden birisi Pollinator Partnership ile ortak çalışmalarımız. Mali destek sağlamaya, farkındalığı artırmaya ve arı kovanları ve yaban arısı "otelleri" oluşturmaya ve sürdürmeye bağlıyız.

En yeni girişimimiz beş otelimizdeki dijital pilot çalışmamız. Kameralar ve kovan izleme cihazları kurduk. Teknoloji harikası cihazlarımız ziyaret eden arıların sayısını ve her gün seyahat ettikleri mesafeyi takip ediyor. Baldan veri toplayarak arıların tercih ettiği çiçek, ağaç ve bitki nektarlarını analiz ediyoruz. Ardından bu veriyi Pfund ölçeğine göre balın rengi ve derecesini sınıflandırmak için karşılaştırıyoruz. Bu, Fairmont Hotels and Resorts’un konaklama sürdürülebilirliğinde öncülük ettiği yollardan sadece biri.

İleri görüşlü şirketlerle çalışarak, misafirlerimizi çalışmalarımızı değişik yollarla desteklemeye teşvik etmeyi umuyoruz. İster çevre dostu bir araç sürmeyi, bir yeşil toplantı düzenlemeyi, isterse kendi balımızla yaptığımız bir tatlıyı denemeyi tercih edin, böylelikle çevreyi proaktif ve sürdürülebilir bir şekilde korumak için tedbir almış oluyorsunuz. Gezegenimize yardımcı olmamıza yardım ettiğiniz için teşekkürler.