Hüküm ve Koşullar

Bu internet sitesinin sayfalarında bulunan tüm materyaller Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerin telif hakkı yasalarıyla korunmaktadır. Bu internet sitesinin sayfalarındaki bazı adlar, başlıklar, tamlamalar, logolar, simgeler, grafikler veya tasarımlar Fairmont Hotels & Resorts ("Fairmont") veya bağlı kuruluşlarına ait ya da Fairmont veya bağlı kuruluşlarının kullanım iznine sahip olduğu ticari adlar, ticari markalar veya hizmet işaretleri içerebilir. Ticari markaların, ticari adların veya hizmet işaretlerinin bu internet sitesinin sayfalarında görünmesi herhangi birine herhangi bir tür lisans verildiği anlamına gelmez.

Bu internet sitesindeki materyalleri ticari olmayan kullanımınız için indirme, geçici olarak tek bir bilgisayarda saklama ve yalnızca kişisel kullanımınız için yazdırma hakkına sahipsiniz. İndirdiğiniz hiçbir içerik için mülkiyet hakkına sahip olmadığını kabul edersiniz. Materyal kopyalarını hiçbir amaçla dağıtamaz veya oluşturduğunuz ya da işletmekte olduğunuz hiçbir sitede "veremezsiniz". Bu internet sitesindeki tüm telif hakkı bildirimlerine, bilgilerine ve kısıtlamalarına uyacağınızı kabul edersiniz.

Ticari markalar, ticari adlar ve hizmet işaretleri dahil olmak üzere bu internet sitesinde yer alan materyallerin izinsiz indirilmesi, aktarılması, çoğaltılması veya diğer kopyalama veya modifikasyonu federal, ortak ya da medeni kanun ticari marka yasasının ve telif hakkı yasasının ihlali anlamına gelebilir ve yasal işleme yol açabilir.

Fairmont, bu internet sitesindeki ticari adların, ticari markaların ve Fairmont ve bağlı kuruluşlarının görsellerinin izinsiz kullanımı halinde yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar.

Fairmont, bu internet sitesindeki bilgileri misafirlerin, potansiyel misafirlerin ve seyahat profesyonellerinin kullanımı için oluşturmuştur. Metin, grafik ve dış bağlantı dahil olmak üzere bu internet sitesinde yer alan veya bu internet sitesinden indirilebilecek bilgiler, materyaller ve yazılım algoritmaları "olduğu gibi" ve "mevcut olması" temelinde sağlanır.

Bu internet sitesindeki bilgi ve materyalin yayınlanma tarihinde doğru ve tam olduğuna inanılır. Fairmont, tüm bilgi ve materyallerin güncel ve doğru kalmasını sağlamaya çabalasa da bunlar üzerinde bildirimde bulunulmaksızın değişiklik yapılabilir ve Fairmont, her zaman doğru oldukları, tam oldukları ve güncel oldukları konusunda bir garanti vermemektedir.

Ek olarak, Fairmont, yazılım algoritmalarının doğruluğunu, yeterliliğini veya tamlığını garanti etmez ve herhangi bir yazılım algoritmasındaki hatalar veya atlamalar nedeniyle yükümlülük kabul etmez.

Bilgiler, materyaller ve yazılım algoritmalarına ilişkin olarak, fikri veya üçüncü taraf mülkiyet haklarının ihlal edilmemesi, unvan, gizli kusur, kesintisiz hizmet, ticarete uygunluk, belirli bir amaca uygunluk ve bilgisayar virüsü içermeme konularındaki garantiler de dahil olmak üzere herhangi bir tür zımni, açık veya mevzuata ilişkin garanti verilmez.

Fairmont ilgili hasar, zarar veya harcamalar konusunda uyarılmış olsa bile, bu internet sitesi, internet sitesinde kullanılan yazılım algoritmaları veya internet sitesinde verilen dış bağlantılardan ya da kesinti, kusur, işlem veya iletim gecikmesi, bilgisayar virüsü ya da hat veya sistem arızası nedeniyle ilgili materyalin, yazılım algoritmasının ya da dış bağlantı verilen internet sitesinin kullanılması veya kullanılamamasından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı, özel, arızi, ahlaki veya dolaylı kayıplar dahil olmak üzere hiçbir hasardan yükümlü tutulamaz. Kullanıma sunulan yazılım algoritmaları ve diğer internet kaynaklarına verilen dış bağlantıların kullanım riski tarafınıza aittir. Bu yazılım algoritmaları ve kaynaklar tarafından sağlanan içerik, doğruluk, belirtilen fikirler ve diğer bağlantılar Fairmont tarafından araştırılmamıştır, doğrulanmamıştır, izlenmemektedir veya uygun uygunluğu değerlendirilmemiştir.

Fairmont üçüncü taraf internet sitelerini kontrol etmez ve bu nedenle bağlantı her hangi bir internet sitesindeki içerikten veya bağlantılı internet sitesinde verilen bağlantılardan sorumlu tutulamaz. Fairmont bu bağlantıları size kolaylık sağlamak amacıyla verir ve herhangi bir bağlantının verilmesi, bağlantı verilen internet sitesinin veya içindeki herhangi bir bilginin Fairmont tarafından uygun bulunduğu, araştırıldığı veya doğrulandığı anlamına gelmez.

Bu internet sitesini kullanım koşulunuz olarak Fairmont'a bu internet sitesini yasa dışı veya işbu hükümler, koşullar ve bildirimler ile yasaklanan bir şekilde kullanmayacağını taahhüt edersiniz. Fairmont zaman zaman bu internet sitesindeki tartışmaları, sohbetleri, gönderileri, iletileri, ilan panolarını ve benzerlerini izliyor veya inceliyor olsa da Fairmont hiçbir koşulda bunları yapma yükümlülüğü üstlenmez ve bu konumlardaki içerikten veya hatadan, karalamadan, iftiradan, kötülemeden, atlamadan, sahtecilikten, müstehcenlikten, pornografiden, küfürden, tehlikeden veya internet sitesinin bu konumlarındaki bilgilerin doğru olmamasından kaynaklanan hiçbir sorumluluk ve yükümlülük üstlenmez. Yasa dışı, tehdit içerikli, tahkir edici, karalayıcı, müstehcen, lekeleyici, kışkırtıcı, pornografik veya kutsal öğelere saygısızlık içeren materyal veya suç, sivil yükümlülük teşkil edecek veya herhangi bir yasayı başka bir şekilde ihlal edecek ya da bunu teşvik edecek hiçbir materyal gönderemez veya iletemezsiniz. Fairmont, Fairmont'un bu tip bilgi veya materyalleri gönderen kişilerin kimliğini ifşa etmesi için emniyet yetkilileri veya mahkemelerce talep edilen veya yönlendirmede bulunulan durumlarda bu birimlerle tam bir iş birliği yapar.